Životné prostredie

energia.gif

Svetový líder vo výrobe zrubov HONKA si plne uvedomuje, že sme súčasťou prírody a preto sa snaží o prirodzený postoj voči životnému prostrediu.

Drevo je ľahký stavebný materiál, ktorý svojou hmotnosťou nezaťažuje našu zem a svojím zložením nenarušuje ani životné prostredie.

K jeho spracovaniu je potrebná minimálna energia.

Les je prirodzenou továrňou produkujúcou drevo. K jeho tvorbe využíva len pôdny fond a slnečnú energiu.

Starostlivosť o les, rúbanie a transport vyrúbaných stromov vyžadujú dôkladnú a maximálnu pripravenosť a minimum energie.

les.jpg

Pre porovnanie: vyrobenie 1 m³ ocele vyžaduje asi 320-krát viac energie, ako dodanie rovnakého množstva dreva.

Podobne je to so spracovaním a výrobou, kedy drevo vyžaduje oveľa menej energie ako ostatné stavebné materiály. Najviac energie sa spotrebuje na sušenie čerstvého dreva pomocou najmodernejších technológií. To je základ jedinečnej kvality produktov HONKA.

Energetická bilancia produkcie jasne ukazuje, že na jeden m³ trámov je okrem solárnej energie potrebné len 579 MJ/m³. Tieto energetické požiadavky môžu byť jednoducho pokryté využitím zbytkového dreva z produkcie.

 

Vďaka tomu nielenže nezostáva zbytočný odpad, ale nie je potreba využívať ekologicky spornú energiu, ako je atómová alebo energia vznikajúca spaľovaním uhlia.

"Ochrana životného prostredia a spolunažívanie s prírodou je základným krédom HONKY." 

FINDOM-SK, s.r.o.
Výhradný zástupca pre Slovensko
Sídlo:
Dostojevského 4532/41
058 01 Poprad
Kancelária:
Apollo Business Center
821 09 Bratislava 2
Kontakt:
+421-908 981 962
findom@honka.sk