Záručný a pozáručný servis

Garancia kvality drevených zrubových stavieb HONKA je zaručená aj kvalitnými službami a servisom ktorý HONKA pre svojich klientom ponúka.

Záručný a pozáručný servis Vám v rámci Slovenska zabezpečuje výhradný zástupca zn.HONKA  spoločnosť FINDOM-SK s.r.o.

Záručný servis ...... bezplatný ...... 36 mesiacov najviac však 42 mesiacov od ukončenia diela

Pozáručný servis ..... platený ....... neobmedzený

Spoločnosť FINDOM-SK s.r.o. – výhradný zástupca zn. HONKA na Slovensku, Vám počas záručného servisu bude vždy nápomocná v prípade Vašich otázok a nejasností, ktoré sa Vám počas bývania v zrubovom dome HONKA vyskytnú.

„SME TU PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV ...“

Minimálne 2 krát ročne vykonajú jeho zamestnanci kontrolu Vašej drevenej zrubovej stavby. Pri kontrole dreveného domu HONKA sa skontroluje rovnomernosť sadania jednotlivých trámov, nastavenia, okien, dverí, prebieha kontrola schodísk a ostatných drevených prvkov, ktoré boli dodané spoločnosťou HONKA.

„KVALITA VÝROBKU HONKA JE MERÍTKOM KVALITY SERVISU“

 


FINDOM-SK, s.r.o.
Výhradný zástupca pre Slovensko
Sídlo:
Dostojevského 4532/41
058 01 Poprad
Kancelária:
Apollo Business Center
821 09 Bratislava 2
Kontakt:
+421-908 981 962
findom@honka.sk