Výrobné závody

finsko.jpg

Karstula 

V roku 1971 bola otvorená výrobná hala v Karstule. Jej hlavným zameraním je produkcia a spracovanie guľatiny. Celková rozloha závodu v Karstule je 40 ha a celková rozloha výrobných hál je približne 22.000 m2. Každým rokom sa tam vyrobí cca 23.000 m3 guľatiny a 33.000 m3 tesárskych produktov pre domy HONKA. V súčasnosti tam pracuje 165 zamestnancov. V Karstule je sústredené aj logistické centrum HONKA.

 

 

 

finska_vyroba.jpg Alajärvi 

HONKA v roku 1994 pripojila k výrobe aj závod v Alajarvi, kde sa vyrábajú a spracúvavajú všetky lamelové trámy pre HONKA domy. Každoročne tam vyprodukujú cca 32.000 m3 uvedených trámov, čo sa približne rovná v prepočte cca 160.000 m2 hotových zrubových stien. Vo výrobe v Alajarvi sa navyše vyprodukuje ročne asi 3.000 m3 vrstvených lepených nosníkov


FINDOM-SK, s.r.o.
Výhradný zástupca pre Slovensko
Sídlo:
Dostojevského 4532/41
058 01 Poprad
Kancelária:
Apollo Business Center
821 09 Bratislava 2
Kontakt:
+421-908 981 962
findom@honka.sk