Tradičné zrubové domy

Originalita dreveného domu HONKA je vždy spätá v prirodzenom vzťahu s prírodou.

Klasický HONKA dizajn Vám ponúka ďalší životný rozmer tisícročnej tradičnej zrubovej konštrukcie, ktorá sa snúbi so súčasným štýlom bývania.

Prináša Vám originalitu tradičného spôsobu bývania v zrubových domoch HONKA v dnešnej realite.

FINDOM-SK, s.r.o.
Výhradný zástupca pre Slovensko
Sídlo:
Dostojevského 4532/41
058 01 Poprad
Kancelária:
Apollo Business Center
821 09 Bratislava 2
Kontakt:
+421-908 981 962
findom@honka.sk