Montáž

Jednoducho, rýchlo a čisto

S kvalitou produktov HONKA úzko súvisí aj odborná a profesionálna montáž, ktorej výsledkom je nádherný drevený zrubový dom HONKA.

Vďaka počítačovým programov vo výrobe je každý prvok presne a bezchybne označený a zaznamenaný v stavebnej dokumentácií, ktorú spracováva HONKA. Podľa týchto podkladov sa Vám pod odborným dohľadom šéfmontéra rýchlo, čisto a precízne postaví kvalitný dom.

Samotnú montáž dreveného zrubového domu HONKA na Slovensku vykonáva  jej výhradný zástupca   slovenská spoločnosť FINDOM-SK, s.r.o., pod vedením odborného šéfmontéra.

Celková dodávka zrubového domu HONKA je ešte pred naložením na kamióny vo Fínsku vopred skontrolovaná. Jednotlivé prvky a trámy drevených domov sú na stavenisko privezené v nepremokavých obaloch.

Výstavba dreveného zrubového domu HONKA je garantovaná odbornou znalosťou a zručnosťou priamo zamestnancami spoločnosti FINDOM-SK, s r.o., ktorý sú školení a vedení odborníkmi vo výstavbe drevených domov HONKA.

Po vyložení zásielky na stavenisko sa môže začať stavať. Pri výstavbe sa kompletuje a kontroluje trám po tráme a stena po stene tak, aby bola istota, že všetko do seba zapadne ako uliate.

 Keď sa začne stavať, tak Váš vysnívaný dom HONKA Vám narastie rovno pred očami, a ani sa nenazdáte, bude Váš dom pod strechou.

Dôvod na oslavu v kruhu Vašej rodiny, priateľov a známych bude hneď, len čo sa dotknete tepla vášho dreveného zrubového domu HONKA.

 


FINDOM-SK, s.r.o.
Výhradný zástupca pre Slovensko
Sídlo:
Dostojevského 4532/41
058 01 Poprad
Kancelária:
Apollo Business Center
821 09 Bratislava 2
Kontakt:
+421-908 981 962
findom@honka.sk