Fínsky les

finsky_les.jpg

Fínske lesníctvo -  partner prírody 

Lesný fond vo Fínsku sa už roky stále rozrastá. Tento pozitívny vývoj je odmena za trvalé hospodárenie s lesom a predovšetkým uplatnením tzv. "plus-forest" princípu.

Ten je založený na jednoduchom pravidle, ktoré vraví:

"Môžeme vyťažiť len také množstvo dreva, ktoré ide nahradiť prírodným rastom stromov."

Fínska lesnícka legislatíva určuje nielen ako stromy rúbať, ale zároveň požaduje okamžité opakované zalesnenie. Pre porovnanie s inými metódami využitia pôdy je lesníctvo najbližšie k prírode.

Lesy sú pravidelne prerezávané každých desať rokov a to s maximálnou zodpovednosťou voči lesnej farme. Samotná ťažba a výrub stromov sa vykonáva tak, aby zver bola minimálne rušená.

HONKA pre svoje zrubové domy rúbe len vyrastené dospelé stromy, pričom sa kôra a konáre stromov nechávajú v lese ako výživa, a to aj preto, aby sa čo najmenej narušil prírodný cyklus lesa.

A tak sa pre zrubové domy HONKA začína partnerstvo s prírodou dlho predtým, ako sa vôbec začne stavať.plus[1].gifPrincíp fínskeho lesného hospodárstva:
„Viac stromov je vysadených ako vyrúbaných.“
To si vyžaduje znamienko "plus".

FINDOM-SK, s.r.o.
Výhradný zástupca pre Slovensko
Sídlo:
Dostojevského 4532/41
058 01 Poprad
Kancelária:
Apollo Business Center
821 09 Bratislava 2
Kontakt:
+421-908 981 962
findom@honka.sk