Financovanie

Úspešnosť a zaručená spokojnosť zákazníkov je zabezpečená aj správnym financovaním projektu Vami vybraného zrubového domu HONKA.

Financovanie diela je dohodnuté vopred podľa vzájomnej dohody zúčastnených strán a to potvrdením zmluvy o dielo. Financovanie takého diela je rozdelené na 3 základné celky a to:

  • Dodávka drevenej časti domu zn. HONKA
  • Montážne práce
  • Kamiónová preprava drevenej časti domu zn.HONKA ( Fínsko – Slovensko)

Finančné platby môžu byť kryté samofinancovaním klienta z vlastných finančných zdrojov alebo bankovou výpomocou prostredníctvom pôžičiek na stavbu alebo prostredníctvom úverov.


FINDOM-SK, s.r.o.
Výhradný zástupca pre Slovensko
Sídlo:
Dostojevského 4532/41
058 01 Poprad
Kancelária:
Apollo Business Center
821 09 Bratislava 2
Kontakt:
+421-908 981 962
findom@honka.sk